PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAResetuj pretragu 

Uprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
Služba za civilnu zaštitu CZ1 Prijava minsko-eksplozivnih sredstava Pogledaj
CZ2 Prijava šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća Pogledaj
CZ3 Prijava opasnosti po zdravlje i živote ljudi Pogledaj
CZ4 Uvjerenje o deminiranoj površini Pogledaj
CZ5 Uvjerenje za civilne žrtve rata Pogledaj
CZ6 Uklanjanje ruševnog objekta Pogledaj
CZ7 Prioritetno deminiranje određene površine Pogledaj
CZ8 Potvrda o pripadnosti civilnoj zaštiti Pogledaj
Služba za društvene djelatnosti SDD1 Uvjerenje o statusu raseljene osobe/ povratnika Pogledaj
SDD10 Utvrđivanje novog stupnja tjelesnog oštećenja RVI Pogledaj
SDD11 Priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu Pogledaj
SDD12 Priznavanje prava na alternativni smještaj Pogledaj
SDD13 Izlazak na teren-nasipanje puta Pogledaj
SDD2 Jednokratna novčana pomoć Pogledaj
SDD3 Dodjela sredstava udruženjima građana i NVO Pogledaj
SDD4 Dodjela studentskih stipendija Pogledaj
SDD5 Uvjerenje da student jest/nije korisnik stipendije Pogledaj
SDD6 Priznavanje i prestanak statusa raseljene osobe/povratnika Pogledaj
SDD7 Uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije za BIS Pogledaj
SDD8 Priznavanje prava na obiteljsku/porodičnu invalidninu iza smrti RVI Pogledaj
1234567